nyheder : marts 2023

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Advokatrådet styrker sit grundrettighedsudvalg med to nye medlemmer

Den tidligere advokat og højesteretspræsident, Thomas Rørdam, og juridisk vicedirektør og advokat i DI, Kim Haggren, træder ind i Advokatrådets grundrettighedsudvalg, der fokuserer på menneskeretlige, forvaltningsretlige og statsretlige emner.

Ved nedsættelsen af udvalget i 2022 var en af anledningerne de retssikkerhedsmæssige problemer ved corona-indgrebene, hvor nogle af de mest grundlæggende værdier og rettigheder i samfundet komi spil. Udvalget skal sikre, at Advokatrådet tydeligt og hurtigt kan afgive høringssvar, bistå myndigheder i kommissioner og på andre måder være med til at støtte op om retsstaten og retssikkerheden.

Advokat Jonas Christoffersen er medlem af grundrettighedsudvalget.

seneste nyheder

marts 2023

Klimabevægelsen har siden 2021 ført en retssag mod Transportministeriet og By & Havn for ikke at have lavet en fyldestgørende klima- og miljøundersøgelse af Lynetteholm-projektet