nyheder : februar 2023

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Libralex: fokus på praktiske erfaringer med udførelse af sager for EU-Domstolen

Libralex E.E.I.G.’s første session i 2023 blev gennemført den 24. og 25. februar i Luxembourg. Hvor der blev sat fokus på praktiske erfaringer med udførelse af sager for EU-Domstolen.

Hovedindlægget stod tidligere EU-dommer Ian Forrester for: “The working of an international court”.

Derefter fulgte tre War Stories om konkrete advokaterfaringer, der blev delt af advokater fra Tyskland, Luxembourg og offersen:christoffersen.

Advokat René Offersen delte sine erfaringer fra sit arbejde som advokat for TDC i sag om udstrækningen af stikledningsforpligtelser mod Teleklagenævnet, hvor Østre Landsret stillede præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af adgangsdirektivet. Spørgsmålene blev besvaret til gunst for nævnet, der i høringsperioden fik opbakning i form af støtteindlæg fra Frankrig, Belgien og Danmark.

offersen:christoffersen overtog den plads i advokatsamarbejdet, der var blevet ledig, da LETT Advokatfirma blev til DLA Piper Danmark.

seneste nyheder

marts 2023

Klimabevægelsen har siden 2021 ført en retssag mod Transportministeriet og By & Havn for ikke at have lavet en fyldestgørende klima- og miljøundersøgelse af Lynetteholm-projektet