nyheder : februar 2023

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

møderet for landsretten efter to beståede prøver

Advokat Marie Steen Mikkelsen har opnået møderet for landsretten efter at have aflagt prøve i Vestre Landsret som første prøvesag og derefter i en sag for Østre Landsret som anden prøvesag.

Møderet opnås ved, at advokaten anmelder to egnede retssager, hvori der er berammet hovedforhandling. Sagerne skal begge have et indhold, hvor prøvekandidaten overfor landsretten kan demonstrere sin komptence inden for hovedhandlingens tre faser, hvilket vil sige forelæggelse, parts-og vidneafhøringer og procedure.

Efter en advokat i mindst fem år har haft møderet for landsretten, kan advokaten søge om møderet for Højesteret, hvilket kræver en egnethedserklæring fra en landsretspræsident, hvilket kan forventes efter ti gennemførte hovedforhandlinger i civile sager. Der skal ikke længere aflægges prøve i Højesteret, dette blev ophævet i forbindelse med ophævelsen af højesteretssagførertitlen i 1958.

seneste nyheder

marts 2023

Klimabevægelsen har siden 2021 ført en retssag mod Transportministeriet og By & Havn for ikke at have lavet en fyldestgørende klima- og miljøundersøgelse af Lynetteholm-projektet