Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

personer

Anna Thorlacius-Ussing

Anna Thorlacius-Ussing er advokatfuldmægtig. Hun arbejder overvejende med retssager, hvor hun dels bistår med løsning af konkrete opgaver i større komplekse retssager, dels selvstændigt varetager egnede sager. Hendes arbejde udføres i nært samarbejde med advokaterne.

Anna Thorlacius-Ussing er juridisk kandidat årgang 2020 fra Københavns Universitet. Som led i sin kandidatuddannelse gennemførte hun et projektorienteret forløb på fuldtid i Sundheds- og Ældreministeriets departement, hvilket gav indsigt i lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af svar på folketingsspørgsmål og udkast til høringsnotater, og med vejledning af myndigheder og borgere om Sundhedslovens persondataretlige særregler.

Før den juridiske kandidatuddannelse erhvervede Anna Thorlacius-Ussing i 2014 bachelorgraden i psykologi fra Københavns Universitet.

Som frivillig har hun virket som juridisk rådgiver om asylsager i Refugees Welcome Denmark, som kontakt- og støtteperson i Dansk Flygtningehjælp for ung pige på vej ud af behandling hos DIGNITY (Dansk Institut Mod Tortur) og som forskningsassistent på Institut for Psykolog på ph.d.-projekt om psykoterapeutisk behandling af traumatiserede flygtninge.

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk