Anna Thorlacius-Ussing

Advokatfuldmægtig

Anna Thorlacius-Ussing er advokatfuldmægtig. Hun arbejder overvejende med retssager, hvor hun dels bistår med løsning af konkrete opgaver i større komplekse retssager, dels selvstændigt varetager egnede sager. Hendes arbejde udføres i nært samarbejde med advokaterne.

Anna Thorlacius-Ussing er juridisk kandidat årgang 2020 fra Københavns Universitet. Som led i sin kandidatuddannelse gennemførte hun et projektorienteret forløb på fuldtid i Sundheds- og Ældreministeriets departement, hvilket gav indsigt i lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af svar på folketingsspørgsmål og udkast til høringsnotater, og med vejledning af myndigheder og borgere om Sundhedslovens persondataretlige særregler.

Før den juridiske kandidatuddannelse erhvervede Anna Thorlacius-Ussing i 2014 bachelorgraden i psykologi fra Københavns Universitet.

Som frivillig har hun virket som juridisk rådgiver om asylsager i Refugees Welcome Denmark, som kontakt- og støtteperson i Dansk Flygtningehjælp for ung pige på vej ud af behandling hos DIGNITY (Dansk Institut Mod Tortur) og som forskningsassistent på Institut for Psykolog på ph.d.-projekt om psykoterapeutisk behandling af traumatiserede flygtninge.