Christopher Ejlersen

Advokatfuldmægtig

Christopher Ejlersen er advokatfuldmægtig. Han arbejder overvejende med retssager, hvor han dels bistår med løsning af konkrete opgaver i større komplekse retssager, dels selvstændigt varetager egnede sager. Hans arbejde udføres i nært samarbejde med advokaterne.

Christopher Ejlersen er juridisk kandidat årgang 2020 fra Københavns Universitet.

Som led i sin kandidatuddannelse havde han i 2018 studieophold på University of Edinburgh.

Under sine studier var Christopher Ejlersen bl.a. ansat i Justitsministeriet, hvor han bidrog til sagsbehandlingen.