Marie Steen Mikkelsen

Advokat

Marie Steen Mikkelsen er advokat. Hun arbejder overvejende med retssager og har sit fokus på civile retssager af både privatretlig og offentligretlig karakter.

Hun har erfaring som sekretær i voldgiftssager, herunder ved Voldgiftsinstituttet, og er medlem af foreningen Young Arbitrators Copenhagen (YAR) målrettet yngre jurister, der beskæftiger sig med voldgift.

Fra det offentligretlige område kan fremhæves hendes arbejde for centrale statslige nævn og repræsentation i undersøgelseskommissionen nedsat af Justitsministeriet.

Marie Steen Mikkelsen har også kompetencer inden for strafferet, hvor hun både varetager generelle forsvareropgaver og agerer bistandsadvokat. Hun har specialistkompetence i straffesager for vognmænd.

Transportret har særlig interesse for Marie Steen Mikkelsen. Hun er medlem af Comité Maritime International (CMI) og er bestyrelsesmedlem i foreningen Maritime Network of Women (M-NOW), der har til formål understøtte karrieremål for kvinder i den maritime sektor.

Marie Steen Mikkelsen er ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor hun underviser i civilproces.

Hun er jurist årgang 2017 fra Københavns Universitet, og som led i sin kandidatuddannelse var hun på udvekslingsophold ved University of Queensland i Australien.

Som studerende var Marie Steen Mikkelsen mentor for internationale studerende ved Københavns Universitet.