Marie Steen Mikkelsen

Advokat

Marie Steen Mikkelsen er advokat. Hun arbejder overvejende med retssager, og som firmaets andre advokater har hun sit fokus bistand i principielle og komplekse retssager, men varetager også andre retssagsopgaver.

Som et særligt område har Marie Steen Mikkelsen specialistkompetence indenfor Sø- og transportret, hvilket er et speciale, som hun fik interesse for allerede under jurastudiet. Hun er medlem af Comité Maritime International (CMI) og er bestyrelsesmedlem i den danske afdeling af Women’s Maritime International and Trading Association (WISTA).

Indenfor sit speciale har hun også erfaring med varetagelse af forsvareropgaver i straffesager for transportører, herunder om cabotage og køre- og hviletid.

Marie Steen Mikkelsen er jurist årgang 2017 fra Københavns Universitet. Som led i sin kandidatuddannelse var hun på udvekslingsophold ved University of Queensland i Australien.