nyheder : January 2021

podcast Jyllands-Posten: Debat med Morten Messerschmidt om retsstaten og internationale konventioner

“Min podcast runder af med en dynamisk uenighed mellem Morten Messerschmidt og René Offersen angående international jura” skriver værten Mikael Jalving i sin omtale, hvilket er mere retvisende end Jyllands-Postens overskrift: “Hvilken sag er værst? Mette- eller Inger-sagen?”

Leif Hermann, der i mange år var medlem af Retspolitisk Forening og tidligere af Folketingets Retsudvalg for SF, har hørt podcasten, hvori René Offersen præsenteres som havende et konservativt samfundssyn:

Jeg behøver nok ikke at sige, at  jeg ligesom René Offersen er helt og aldeles uenig med Morten Messerschmidt om tilgangen til de principielle retlige spørgsmål, der debatteres i Podcasten. 

Når det er sagt så synes jeg,  at Morten Messerschmidts afstandtagen fra individbeskyttelsessynspunktet også ud fra en nationalkonservativ betragtning er uforståelig, medmindre han da også vil tage afstand fra den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske menneskerettighedserklæring. Måske vil han også have vanskeligt ved at anerkende statutten for Nürnberg-domstolen.“

Leif Hermann forsætter: “Det overraskede mig, at det åbenbart kom bag på Morten Messerschmidt, at en række dommerudnævnelser i Højesteret ikke var sket blandt fagdommerne i landsretterne eller byretterne, men blandt advokater og universitetsjurister. For mig at se appellerer han til uvidenhed og fordomme. Dertil kommer, at han ikke viser intellektuel spændvidde til at begribe fornuften i en international retsorden. Lige netop her har han både forlæst sig på og misforstået Alf Ross.”

Podcast ligger med fri adgang hos JYllands-Posten: https://jyllands-posten.dk/podcast/jalvingserroedt/ECE12646135/hvilken-sag-er-vaerst-mette-eller-ingersagen/

 

seneste nyheder

March 2021

Vi søger en advokatsekretær til vores kontor i indre by med tiltrædelse efter aftale, f.eks. den 1. juni 2021. Du bliver en del af et

February 2021

I Chambers’ netop offentliggjorte globale ranking 2021 er advokat René Offersen fortsat topranket med samme placering som for 2020. “Det glæder mig, at jeg har