nyheder : maj 2022

Claus Hjort Frederiksen tiltales ikke efter straffelovens § 109

Advokat René Offersen har været beskikket forsvarer for fhv. minister Claus Hjort Frederiksen siden han blev sigtet for landsskadelig virksomhed i anledning af ytringer fremsat som oppositionspolitiker.

Den 19. maj 2022 blev det tydeligt, at der ikke i Folketinget er flertal for at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet efter Grundloven.

Det er ikke rigtigt, som mange har hævdet, at Folketingets flertal dermed går imod Rigsadvokaten“, siger René Offersen, der fortsætter:

Rigsadvokaten har nemlig ikke indstillet, at Folketinget skal give samtykke efter Grundloven uden kendskab til tiltalen.
Grundlovens § 57 hviler på den forudsætning, at anklagemyndigheden mener, at der skal ske tiltale, ellers var der ikke anledning til at søge samtykke til tiltale.
Det er suverænt regeringens beslutning, at Folketinget skal stemme om ophævelse af den parlamentariske immunitet med bind for øjnene.
Den relevante diskussion er derfor, om Folketinget vil godtage regeringens beslutning om, at der er tale om en hemmelighed, der kan begrunde afstemning med bind for øjnene i en sag, hvor det drejer sig om grænserne for en fremtrædende oppositionspolitikers ytringsfrihed.

Den parlamentariske immunitet bortfalder som udgangspunkt, når Claus Hjort Frederiksen efter næste valg ikke længere er medlem af Folketinget. Desuagtet udtaler René Offersen til Politiken, at sagen kan anses for afsluttet:

Advokat René Offersen mener dog ikke, at Claus Hjort Frederiksen skal frygte at blive tiltalt efter et valg.

»Man kan teoretisere over, om man kan komme tilbage, men det vil vi ikke botanisere i. Et flertal i Folketinget ville ikke give samtykke i en sag, der drejer sig om ytringsfrihedens grænser for et folketingsmedlem. Så ville det være mærkeligt, hvis en embedsmand bagefter besluttede at gøre noget andet efter et Folketingsvalg. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig«, siger René Offersen.

Tilsvarende udtales til DR1 

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat