Maria Gisela Brammer

Advokatfuldmægtig

Maria Gisela Brammer er advokatfuldmægtig. Hun arbejder overvejende med retssager, hvor hun dels bistår med løsning af konkrete opgaver i større komplekse retssager, dels selvstændigt varetager egnede sager. Hendes arbejde udføres i nært samarbejde med advokaterne.

Maria er juridisk kandidat årgang 2022 fra Københavns Universitet. Under studiet var Maria på udvekslingsophold i et semester på University of Strathclyde, Glasgow.

Efter den juridiske kandidatuddannelse – og frem til ansættelsen hos offersen:christoffersen – var hun fuldmægtig i Asylafdelingen i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Maria har virket som frivillig juridisk rådgiver ved Københavns Retshjælp siden 2021.