René Offersen

Advokat

René Offersen er anerkendt som ledende advokat inden for konfliktløsning og for sin rutine i Højesteret og som certificeret voldgiftsdommer.

René Offersen har ført betydende retssager for Højesteret og i voldgift for TDC, Pandora, PWC, DSB, Aalborg Portland, Landbrug & Fødevarer, Cimbers konkursbo, Pihl & Søns konkursbo, Danske A-kasser, Region Hovedstaden, KL og kommuner. Derudover har han udført et stort antal retssager for landsretterne, Sø- og Handelsretten og byretterne. Han har også mødt for undersøgelseskommissioner, Arbejdsretten og EU-Domstolen.

Særligt har René Offersen kompetence og erfaring med varetagelse af økonomisk og faktuelt komplicerede erhvervsretssager, ledelsesansvar, revisoransvar, prospektansvar og bank- og finansretssager, ligesom han fører retssager om offentlig ret og erhvervsregulering. Kompetencen omfatter desuden erhvervs- og specialstrafferet inklusiv retssager om ytringsfrihedens grænser.

René Offersen var medlem af ICC International Court of Arbitration i Paris (2015-2021) og er tilknyttet LCIA (London) og VCCA (Litauen). Voldgiftserfaringen omfatter Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet, ad hoc-voldgift, ICC, SCC (Stockholm) og FAI (Helsinki).

Han har skrevet bøger og fagartikler om udbudsreglerne.

René Offersen har varetaget opdrag i en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning. Han var af Rigsretten beskikket forsvarer for fhv. minister Inger Støjberg (podcast). Han har skrevet anmelderroste retspolitiske debatbøger om Brixtofte-sagen og Kold Krigs-sagen. I det hele taget har René Offersen taget aktiv del i den retspolitiske debat.

René Offersen og Voldgiftsinstituttets generalsekretær co-chair’s Copenhagen Arbitration Day (Foto/Ole Haupt)