Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

personer

René Offersen

René Offersen er anerkendt som ledende advokat inden for konfliktløsning og for sin rutine i Højesteret og som certificeret voldgiftsdommer.

René Offersen har ført betydende retssager for Højesteret og i voldgift for TDC, Pandora, PWC, DSB, Aalborg Portland, Cimbers konkursbo, Pihl & Søns konkursbo, Danske A-kasser, Region Hovedstaden, KL og kommuner. Derudover har han udført et stort antal retssager for landsretterne, Sø- og Handelsretten og byretterne. Han har også mødt for undersøgelseskommissioner, Arbejdsretten og EU-Domstolen.

Særligt har René Offersen kompetence og erfaring med varetagelse af økonomisk og faktuelt komplicerede erhvervsretssager, ledelsesansvar, revisoransvar, prospektansvar og bank- og finansretssager, ligesom han fører retssager om offentlig ret og erhvervsregulering, herunder den sektorspecifikke konkurrenceregulering. Kompetencen omfatter desuden erhvervsstrafferet.

René Offersen er medlem af ICC International Court of Arbitration (Paris) og er tilknyttet LCIA (London) og VCCA (Litauen). Voldgiftserfaringen omfatter Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet, ad hoc-voldgift, ICC, SCC (Stockholm) og FAI (Helsinki).

Siden 1993 har han rådgivet om udbudsreglerne, ligesom han har ført et stort antal sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene. Han har skrevet bøger og fagartikler om udbudsreglerne. Inden for IT og telekommunikation har han også dyb specialistviden om komplekse kontraktforhold, herunder fra rådgivning om strukturerede processer, kuldsejlede IT-projekter og konfliktløsning.

René Offersen har varetaget opdrag i en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning. Han har skrevet anmelderroste retspolitiske debatbøger om Brixtofte-sagen og Kold Krigs-sagen. I det hele taget har René Offersen taget aktiv del i den retspolitiske debat.

Rene Picture

René Offersen og Voldgiftsinstituttets generalsekretær co-chair’s Copenhagen Arbitration Day (Foto/Ole Haupt)

Interviews og portrætter

CURRICULUM VITAE

René Offersen blev optaget i Kraks Blå Bog i 2012. Læs afsnittet her.

PUBliKATIONSOVERSIGT

Som anført i Kraks Blå Bog er Mellemøsten en af René Offersens fritidsinteresserne. Her ses sagføreren på Vestbredden

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk