Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

Jonas Christoffersen fører principielle og komplekse retssager og bistår i undersøgelseskommissioner og straffesager. Jonas Christoffersen har en særlig kompetence inden for menneskeret, men fører sager bredt inden for det erhvervsretlige og det offentligretlige område.

Advokat Jonas Christoffersen har en usædvanlig bred erhvervsmæssig baggrund, og hans tidligere virke som både forsker og topchef giver ham en helt særlig indsigt og faglig ballast.

Jonas Christoffersen har som advokat repræsenteret både private virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner.

En række sager har haft offentlighedens interesse. Det gælder blandt andet rollen som bisidder for Magnus Heunicke i Minkkommissionen og Per Stig Møller i Tibetkommissionen samt opdraget som forsvarer for Niels Holck i sag om udlevering til Indien.

De fleste sager har imidlertid været uden for offentlighedens søgelys, hvilket ikke mindst gælder sager inden for det erhvervsretlige område.

Jonas Christoffersen fik sin advokatbestalling og møderet for landsret hos Gorrissen Federspiel. Han har desuden været direktør for Institut for Menneskerettigheder og forsker ved Københavns Universitet, ligesom han har været dommerfuldmægtig i Højesteret og konstitueret landsdommer. Han blev dr.jur. på en doktordisputats om Menneskerettighedsdomstolen.

Jonas Christoffersen modtog i 2022 Dreyers Fonds Hæderspris for advokater. I 2018 blev han udnævnt til ridder af Dannebrogordenen, og han modtog i 2019 Hartmann-prisen for sit virke for at fremme retssikkerhed og menneskeret i Danmark.

Jonas Christoffersen holder den akademisk prestigefulde Max Sørensen-forelæsning på Aarhus Universitet, hvor Max Sørensen var professor i statsforfatningsret. Se Ugeskrift for Retsvæsen 2019, litterær afdeling s. 349ff.

Interviews og portrætter

Curriculum Vitae

Jonas Christoffersen blev optaget i Kraks Blå Bog i 2009.
Læs afsnittet her.

Publikationsoversigt

Jonas Christoffersen står bag ca. 100 forskningspublikationer.
Se publikationslisten her.

 

I fritiden spiller Jonas Christoffersen ishockey i Gentofte