Jonas Christoffersen

dr.jur.

Jonas Christoffersen yder rådgivning i principielle og komplekse retssager for erhvervslivet, den offentlige sektor, organisationer og enkeltpersoner navnlig inden for det stats- og offentligretlige område. Jonas Christoffersen vil desuden rådgive i undersøgelseskommissioner, ansvarssager og straffesager. Han rådgiver som en særlig kompetence om compliance, navnlig inden for menneskeret, diskrimination og samfundsansvar.

Advokat Jonas Christoffersen har en usædvanlig bred erhvervsmæssig baggrund og er en af Danmarks absolut førende specialister i menneskerettigheder. Jonas Christoffersens ekspertiseområder spænder vidt, ikke mindst fordi menneskeretten i dag griber ind i snart sagt alle samfundsområder, ligesom menneskeretten har stor juridisk kompleksitet. Jonas Christoffersens tidligere virke som både forsker og topchef giver ham en helt særlig indsigt og faglig ballast, som ingen andre advokater i Danmark har.

Jonas Christoffersen har givet møde i både landsret og Højesteret, ligesom han har deltaget i sagsbehandlingen ved Menneskerettighedsdomstolen. Som direktør for Institut for Menneskerettigheder gennem ti år har Jonas Christoffersen rådgivet regeringen, Folketinget, offentlige myndigheder og virksomheder om alle former for retsspørgsmål, der krydser menneskerettighederne. Jonas Christoffersen har som direktør haft det faglige ansvar for utallige rapporter, analyser, undersøgelser og høringssvar om menneskeretten i både ind- og udland. Han har desuden arbejdet med rettigheder i Grønland, ligesom han har været engageret i menneskerettighedsarbejdet i en række lande.

Før Jonas Christoffersen blev direktør for Institut for Menneskerettigheder, var han forsker ved Københavns Universitet og skrev en rost doktordisputats om Menneskerettighedsdomstolen.

Jonas Christoffersen har desuden arbejdet som fuldmægtig i Højesteret og været konstitueret dommer i Østre Landsret. Sin advokatbestalling og møderet for landsret opnåede han hos Gorrissen Federspiel.

Jonas Christoffersen blev udnævnt til ridder af dannebrogsordenen i 2018 og modtog i 2019 Hartmann-prisen for sit virke for at fremme retssikkerhed og menneskeret i Danmark. Han er medlem af bl.a. Dataetisk Råd og Etisk Udvalg under Dansk Boldspil Union (DBU).

Jonas Christoffersen holder den akademisk prestigefulde Max Sørensen-forelæsning på Aarhus Universitet, hvor Max Sørensen var professor i statsforfatningsret. Se Ugeskrift for Retsvæsen 2019, litterær afdeling s. 349ff.

Interviews og portrætter

Jonas Christoffersen var direktør for Institut for Menneskerettigheder fra 2009-2020 og var i den periode blandt de i danske medier mest citerede jurister. Han har givet talrige interviews om en bred vifte af menneskeretlige emner. Af større artikler og portrætter kan fremhæves:

Afskedsinterview i Politiken januar 2020

Tiltrædelsesinterview i Weekendavisen december 2008

Altinget januar 2018 om 10 år som direktør

Interview i Advokaten om retssikkerhed marts 2016

Kronik i Politiken om 70-året for FN’s Verdenserklæring december 2018

Kronik i Berlingske om Menneskerettighedsdomstolen april 2018

Kronik i Politiken om Nordkorea og ishockey maj 2018

Kronik i Børsen om ansvarlig virksomhedsadfærd oktober 2018
(med bl.a. Eva Kjær Hansen)

Portræt: ”Du har brugt mere tid på hæfteklammer end forståelsespapirer”

Curriculum Vitae

Jonas Christoffersen blev optaget i Kraks Blå Bog i 2009.
Læs afsnittet her.

publikationsoversigt

Jonas Christoffersen står bag ca. 100 forskningspublikationer.
Se publikationslisten her.

 

Som anført i Kraks Blå Bog er ishockey en af Jonas Christoffersens fritidsinteresser. Også fra udskiftningsbænken kommer engagementet i holdkammeraternes indsats til udtryk