Jonas Christoffersen

dr.jur.

Jonas Christoffersen fører principielle og komplekse retssager og bistår i undersøgelseskommissioner og straffesager. Jonas Christoffersen har en særlig kompetence inden for menneskeret, men fører sager bredt inden for det erhvervsretlige og det offentligretlige område.

Advokat Jonas Christoffersen har en usædvanlig bred erhvervsmæssig baggrund, og hans tidligere virke som både forsker og topchef giver ham en helt særlig indsigt og faglig ballast.

Jonas Christoffersen har som advokat repræsenteret både private virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner.

En række sager har haft offentlighedens interesse. Det gælder blandt andet rollen som bisidder for Magnus Heunicke i Minkkommissionen og Per Stig Møller i Tibetkommissionen samt opdraget som forsvarer for Niels Holck i sag om udlevering til Indien.

De fleste sager har imidlertid været uden for offentlighedens søgelys, hvilket ikke mindst gælder sager inden for det erhvervsretlige område.

Jonas Christoffersen fik sin advokatbestalling og møderet for landsret hos Gorrissen Federspiel. Han har desuden været direktør for Institut for Menneskerettigheder og forsker ved Københavns Universitet, ligesom han har været dommerfuldmægtig i Højesteret og konstitueret landsdommer. Han blev dr.jur. på en doktordisputats om Menneskerettighedsdomstolen.

Jonas Christoffersen blev udnævnt til ridder af dannebrogsordenen i 2018 og modtog i 2019 Hartmann-prisen for sit virke for at fremme retssikkerhed og menneskeret i Danmark. 

Jonas Christoffersen holder den akademisk prestigefulde Max Sørensen-forelæsning på Aarhus Universitet, hvor Max Sørensen var professor i statsforfatningsret. Se Ugeskrift for Retsvæsen 2019, litterær afdeling s. 349ff.

Interviews og portrætter

Jonas Christoffersen var direktør for Institut for Menneskerettigheder fra 2009-2020 og var i den periode blandt de i danske medier mest citerede jurister. Han har givet talrige interviews om en bred vifte af menneskeretlige emner. Af større artikler og portrætter kan fremhæves:

Afskedsinterview i Politiken januar 2020

Tiltrædelsesinterview i Weekendavisen december 2008

Altinget januar 2018 om 10 år som direktør

Interview i Advokaten om retssikkerhed marts 2016

Kronik i Politiken om 70-året for FN’s Verdenserklæring december 2018

Kronik i Berlingske om Menneskerettighedsdomstolen april 2018

Kronik i Politiken om Nordkorea og ishockey maj 2018

Kronik i Børsen om ansvarlig virksomhedsadfærd oktober 2018
(med bl.a. Eva Kjær Hansen)

Portræt: ”Du har brugt mere tid på hæfteklammer end forståelsespapirer”

Curriculum Vitae

Jonas Christoffersen blev optaget i Kraks Blå Bog i 2009.
Læs afsnittet her.

publikationsoversigt

Jonas Christoffersen står bag ca. 100 forskningspublikationer.
Se publikationslisten her.

 

Som anført i Kraks Blå Bog er ishockey en af Jonas Christoffersens fritidsinteresser. Også fra udskiftningsbænken kommer hans engagement til udtryk