nyheder : oktober 2022

42. nordiske juristmøde: de nordiske domstoles organisatoriske uafhængighed

De nordiske domstoles organisatoriske uafhængighed var til debat på juristmødets første dag i Reykjavik.

Debatten tog afsæt i et konkret eksempel fra Island, da der ved oprettelsen af den islandske landsret i 2016 skulle findes 15 nye landsdommere. Et dommerudnævnelsesudvalg indstillede 15 dommere til justitsministeren, som udvalget anså for bedst kvalificerede. Efterfølgende valgte Justitsministeren dog – med Altingets godkendelse – at udnævne fire dommere, der ikke var indstillet af nævnet. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols storkammer kom i en dom af 1. december 2020 (sagsnr. 26374/18) frem til, at den islandske landsret ikke var oprettet ved lov i overensstemmelse med kravet i EMRK artikel 6.

Eksemplet med den islandske landsret gav præsident i Hæstiréttur Íslands (Islands Højesteret) Benedikt Bogason anledning til at stille spørgsmålstegn ved, om de nordiske domstoles organisation er tilstrækkeligt beskyttet mod politiske indgreb. Benedikt Bogasons indlæg kan læses her.

Dommer i Islands Højesteret Björg Thorarensen var debatleder, og Thomas Bull fra det svenske Justitierådet og den norske lagdommer Nils Engstad var co-referenter.

Marie Steen Mikkelsen deltog i juristmødet:

”Som advokat var det interessant at få indblik i dommeres perspektiv på, hvordan rammerne for en uafhængig domstol bør se ud. Udfordringen med politisk indflydelse på dommerudnævnelser er utvivlsomt ikke størst i de nordiske lande, men den islandske sag viser, at intet system er ufejlbart. Hovedbudskabet var, at det er vigtigt at værne om domstolenes uafhængighed i ethvert retssamfund, hvilket jeg ikke kan være uenig i.”

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René