nyheder : september 2022

42. nordiske juristmøde: formuerettens fragmentering

På det 42. nordiske juristmøde i Reykjavik debatteredes  formuerettens fragmentering.
Professor Torsten Iversen var debatleder, og landsdommer Claus Rohde og justitierådet Juha Häyha fra Finland fungerede som henholdsvis referent og co-referent.

Landsdommer Claus Rohdes udførlige referat på 25 sider som oplæg til debatten kan findes her.

Fra referatet kan fremhæves resuméet, der præcist  indkapsler problemstillingen:

”Formueretten er traditionelt blevet fremstillet som et samlet og sammenhængende system, der beror på flere forskellige retskilder. I artiklen behandles spørgsmålet, om de  almindelige formueretlige  regler er under pres som følge af særregler på specifikke områder. Det problematiseres på baggrund af konkrete eksempler, at der – i hvert fald i dansk ret – indføres særregler, og at der i  lovforarbejderne – i stigende grad – synes at blive fremsat fortolkningsbidrag, som fraviger fra almindelige  formueretlige regler.”

Advokatfuldmægtig Christopher Ejlersen, der som øvrig juridisk medarbejder hos
offersen:christoffersen deltog i juristmødet, siger:

”Som et advokatkontor med fokus på bl.a. erhvervsretlige
retssager, gennemsyrer  formueretlige grundsætninger næsten alle de retssager, vi arbejder med. Debatten var derfor ikke kun spændende, men også relevant for mit arbejde hos offersen:christoffersen.”

De Nordiske Juristmøder afholdes hvert 3. år på skift i de nordiske lande. Mødet afholdes dog allerede i 2024 igen – denne gang i København. 

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René