nyheder : september 2022

42. nordiske juristmøde: formuerettens fragmentering

På det 42. nordiske juristmøde i Reykjavik debatteredes  formuerettens fragmentering.
Professor Torsten Iversen var debatleder, og landsdommer Claus Rohde og justitierådet Juha Häyha fra Finland fungerede som henholdsvis referent og co-referent.

Landsdommer Claus Rohdes udførlige referat på 25 sider som oplæg til debatten kan findes her.

Fra referatet kan fremhæves resuméet, der præcist  indkapsler problemstillingen:

”Formueretten er traditionelt blevet fremstillet som et samlet og sammenhængende system, der beror på flere forskellige retskilder. I artiklen behandles spørgsmålet, om de  almindelige formueretlige  regler er under pres som følge af særregler på specifikke områder. Det problematiseres på baggrund af konkrete eksempler, at der – i hvert fald i dansk ret – indføres særregler, og at der i  lovforarbejderne – i stigende grad – synes at blive fremsat fortolkningsbidrag, som fraviger fra almindelige  formueretlige regler.”

Advokatfuldmægtig Christopher Ejlersen, der som øvrig juridisk medarbejder hos
offersen:christoffersen deltog i juristmødet, siger:

”Som et advokatkontor med fokus på bl.a. erhvervsretlige
retssager, gennemsyrer  formueretlige grundsætninger næsten alle de retssager, vi arbejder med. Debatten var derfor ikke kun spændende, men også relevant for mit arbejde hos offersen:christoffersen.”

De Nordiske Juristmøder afholdes hvert 3. år på skift i de nordiske lande. Mødet afholdes dog allerede i 2024 igen – denne gang i København. 

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket