nyheder : februar 2023

60 år med Van Gend en Loos-dommen og direkte virkning af EU-retten

Den 5. februar 1963 afsagde EU-Domstolen sin skelsættende dom i den sag, der er blev kendt som Van Gend en Loos. Uden diskussion en af de mest kendte afgørelser fra EU-Domstolen.

Ved dommen fastslog EU-Domstolen, at borgere kan støtte ret direkte på traktaten under retssager ved de nationale domstole. Hvilket er blevet kendt som princippet om direkte virkning.

Det blev ved dommen tydeligt, at EU udgjorde en ny retsorden af folkeretten, hvor medlemsstaterne har indskrænket deres suveræne rettigheder. EU-retten adskiller sig fra andre internationale retsordenen ved ikke blot at binde regeringer og medlemsstater. Enkeltpersoner og virksomheder kan være direkte bundet af traktaten.

Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af Van Gend en Loos og princippet om direkte virkning for udviklingen af fællesskabsretten og EU som sådan.

Advokater hos offersen:christoffersen har stor erfaring med fælleskabsretten, herunder omfatter kompetencen udførelse af retssager ved EU-Domstolen.

seneste nyheder

februar 2024

MEXICO er det første mellemamerikanske land med et advokatfirma i Libralex. Hvilket DeForest Abogados disse dage kvitterer for med et generøst arrangement, der 22. februar

februar 2024

Advokat René Offersen er på ny indplaceret blandt de fem højest rankede advokater af Chambers Global 2024. Chambers skriver: “René Offersen of offersen:christoffersen is a