nyheder : februar 2023

60 år med Van Gend en Loos-dommen og direkte virkning af EU-retten

Den 5. februar 1963 afsagde EU-Domstolen sin skelsættende dom i den sag, der er blev kendt som Van Gend en Loos. Uden diskussion en af de mest kendte afgørelser fra EU-Domstolen.

Ved dommen fastslog EU-Domstolen, at borgere kan støtte ret direkte på traktaten under retssager ved de nationale domstole. Hvilket er blevet kendt som princippet om direkte virkning.

Det blev ved dommen tydeligt, at EU udgjorde en ny retsorden af folkeretten, hvor medlemsstaterne har indskrænket deres suveræne rettigheder. EU-retten adskiller sig fra andre internationale retsordenen ved ikke blot at binde regeringer og medlemsstater. Enkeltpersoner og virksomheder kan være direkte bundet af traktaten.

Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af Van Gend en Loos og princippet om direkte virkning for udviklingen af fællesskabsretten og EU som sådan.

Advokater hos offersen:christoffersen har stor erfaring med fælleskabsretten, herunder omfatter kompetencen udførelse af retssager ved EU-Domstolen.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,