nyheder : marts 2023

Advokatrådet styrker sit grundrettighedsudvalg med to nye medlemmer

Den tidligere advokat og højesteretspræsident, Thomas Rørdam, og juridisk vicedirektør og advokat i DI, Kim Haggren, træder ind i Advokatrådets grundrettighedsudvalg, der fokuserer på menneskeretlige, forvaltningsretlige og statsretlige emner.

Ved nedsættelsen af udvalget i 2022 var en af anledningerne de retssikkerhedsmæssige problemet ved corona-indgrebene, hvor nogle af de mest grundlæggende værdier og rettigheder i samfundet komi spil. Udvalget skal sikre, at Advokatrådet tydeligt og hurtigt kan afgive høringssvar, bistå myndigheder i kommissioner og på andre måder være med til at støtte op om retsstaten og retssikkerheden.

Advokat Jonas Christoffersen er medlem af grundrettighedsudvalget.

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket