nyheder : marts 2023

Advokatrådet styrker sit grundrettighedsudvalg med to nye medlemmer

Den tidligere advokat og højesteretspræsident, Thomas Rørdam, og juridisk vicedirektør og advokat i DI, Kim Haggren, træder ind i Advokatrådets grundrettighedsudvalg, der fokuserer på menneskeretlige, forvaltningsretlige og statsretlige emner.

Ved nedsættelsen af udvalget i 2022 var en af anledningerne de retssikkerhedsmæssige problemet ved corona-indgrebene, hvor nogle af de mest grundlæggende værdier og rettigheder i samfundet komi spil. Udvalget skal sikre, at Advokatrådet tydeligt og hurtigt kan afgive høringssvar, bistå myndigheder i kommissioner og på andre måder være med til at støtte op om retsstaten og retssikkerheden.

Advokat Jonas Christoffersen er medlem af grundrettighedsudvalget.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,