nyheder : marts 2023

Advokatrådet styrker sit grundrettighedsudvalg med to nye medlemmer

Den tidligere advokat og højesteretspræsident, Thomas Rørdam, og juridisk vicedirektør og advokat i DI, Kim Haggren, træder ind i Advokatrådets grundrettighedsudvalg, der fokuserer på menneskeretlige, forvaltningsretlige og statsretlige emner.

Ved nedsættelsen af udvalget i 2022 var en af anledningerne de retssikkerhedsmæssige problemet ved corona-indgrebene, hvor nogle af de mest grundlæggende værdier og rettigheder i samfundet komi spil. Udvalget skal sikre, at Advokatrådet tydeligt og hurtigt kan afgive høringssvar, bistå myndigheder i kommissioner og på andre måder være med til at støtte op om retsstaten og retssikkerheden.

Advokat Jonas Christoffersen er medlem af grundrettighedsudvalget.

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat