nyheder : juli 2022

Altinget: krav om advokatvurdering er helt forbi skiven

Advokat René Offersen argumenterer i et debatindlæg i Altinget for, at det savner sagligt belæg, når Folketingets flertal beskyldes for at undsige retsstaten ved ikke at antage uvildige advokater til at bedømme mink-beretningen.

Derudover drøftes det, om Folketinget i en sag om eventuelt retligt ansvar for statsministeren bør anvende sagkyndige advokater eller om antagelse af rådgivere overlades til de enkelte partier. René Offersen tilslutter sig det sidste.

Læs debatindlægget her

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René