nyheder : juni 2023

Ankestyrelsen fylder 50 år

Ankestyrelsens 50 års fødselsdag fejres den 8. juni 2023 ved et arrangement, der åbnes af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil og direktør Ingeborg Gade.

Ankestyrelsen er vel den centrale statslige tilsynsmyndighed på det sociale område, hvorfor 50 året også er en markering af en ny tid i velfærdsstatens udvikling, hvor borgernes rettigheder kom til at spille en mere central rolle.

Advokat Jonas Christoffersen bidrager på konference med en tale om internationale konventioners betydning for dansk ret og retssikkerhed på velfærdsområdet:

”Borgernes rettigheder stiller store krav til myndighederne, og vi ser løbende områder og sager, hvor borgernes rettigheder trædes under fode. I dagens Danmark går udviklingen i retning af mindre bureaukrati og større frihed til medarbejderne, og en af de utilsigtede konsekvenser kan være, at man kommer til at træde over de juridiske grænser,” siger Jonas Christoffersen.

Jonas Christoffersen fremhæver af sager for Menneskerettighed Nielsen mod Danmark (1988) om placering af en dreng på børnepsykiatrisk afdeling, Aggerholm mod Danmark (2020) om varighed af bæltefiksering og af danske domstoles afgørelse bl.a. Slagelse-sagen (2017) om myndighedssvigt ved placering i plejefamilie og U 2019.1565 H om samvær efter tvangsadoption:

”Borgernes rettigheder udvikler sig ved knopskydning i konkrete sag, og det er helt givet, at vi også fremover kommer til at se flere sager, hvor rettighederne bliver overtrådt, så Ankestyrelsen får nok at se til også de næste 50 år.”

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket