nyheder : november 2020

artikel: Public Policy as Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards

Advokat René Offersen bidrager i ICC Dispute Resolution Bulletin 2020/3 med en artikel med titel identisk med den mundrette overskrift om de danske domstoles praksis i sager, hvor anerkendelse eller fuldbyrdelse af en voldgiftskendelse afsagt af en international voldgiftsret søges nægtet gennem fremsættelse af indsigelse støttet på ordre public. René Offersen har betydelig erfaring med international voldgift og er medlem af ICC International Court of Arbitration med hjemsted i Paris. Han varetager både opgaver som voldgiftsdommer og som advokat for en af parterne.  Artiklen kan rekvireres hos advokatsekretær Lene Grønne.

 

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.