nyheder : november 2020

artikel: Public Policy as Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards

Advokat René Offersen bidrager i ICC Dispute Resolution Bulletin 2020/3 med en artikel med titel identisk med den mundrette overskrift om de danske domstoles praksis i sager, hvor anerkendelse eller fuldbyrdelse af en voldgiftskendelse afsagt af en international voldgiftsret søges nægtet gennem fremsættelse af indsigelse støttet på ordre public. René Offersen har betydelig erfaring med international voldgift og er medlem af ICC International Court of Arbitration med hjemsted i Paris. Han varetager både opgaver som voldgiftsdommer og som advokat for en af parterne.  Artiklen kan rekvireres hos advokatsekretær Lene Grønne.

 

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,