nyheder : september 2022

bestået retssagsprøve: uddannelsen til advokat

Advokatfuldmægtig Christopher Ejlersen bestod den 13. september 2022 den praktiske prøve i retssagsbehandling efter en 2-dages hovedforhandling ved Retten i Aarhus.

”Retssagsprøven er for mig at se kulminationen på uddannelsen til advokat. Det er her ens færdigheder kommer på prøve, når man selvstændigt skal føre en sag ved domstolene.

Jeg var heldig nok at få lov til at aflægge min eksamen som en rigtig retssag, og skulle derfor føre sagen på vegne af vores klient. Klienten blev frifundet i sagen, og i tillæg til en veloverstået eksamen, var det derfor på alle måder en god dag.

Efter eksamen har man mulighed for at få feedback fra domme-ren og censoren på ens præstation, hvilket er givende.” siger Christopher Ejlersen.

Som led i uddannelsen til advokat er det et krav, er den pågældende har beskæftiget sig med praktisk juridisk arbejde i 3 år, f.eks. gennem arbejde som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Derudover skal den pågældende bestå både en skriftlig eksamen og en praktiske prøve i rets-sagsbehandling.

Den praktiske prøve består i, at den pågældende skal føre en retssag ved domstolene, herunder forelægge og procedere sagen samt foretage afhøring af vidner. Dommeren og den af Advokatsamfundet udpegede censor vurderer derefter, om prøven er bestået.

Retssagsprøven kan også aflægges som en ”fiktiv” prøve, men dog stadig under overværelse af en dommer og en censor fra Advokatsamfundet.

Christopher Ejlersen ønskes et stort tillykke med eksamensresultatet fra o:c.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.