nyheder : september 2021

cabotagesager rejser juridiske spørgsmål

Hos landets politikredse har der de seneste år været fokus på såkaldt ulovlig cabotagekørsel, hvor en udenlandsk vognmandsvirksomhed kører mere i Danmark end de EU-retlige regler på området tillader. Det øgede fokus på kontrol og håndhævelse af ulovlig cabotagekørsel af større omfang har ført til en række sager ved domstolene.

Advokat Marie Steen Mikkelsen har opdrag som forsvarsadvokat i sager om ulovlig cabotagekørsel og siger om det stigende antal sager for domstolene:

”De fleste sager på tungvognsområdet afsluttes ved et bødeforelæg, der udstikkes af politiet i en kontrolsituation, uden at en domstol får taget stilling til, om der er hold i myndighedernes og politiets tilgang til fortolkning af de ofte komplekse specialstrafferetlige regler. De større sagskomplekser om ulovlig cabotagekørsel, der går gennem retssystemet nu, giver en tiltrængt anledning til at få afprøvet en række principielle juridiske spørgsmål om fortolkning af fællesskabsreglerne på området og proportionalitet i strafudmålingen.”

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat