nyheder : september 2023

Danske Advokater nedsætter retssikkerhedsudvalg

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René Offersen er udpeget som et af medlemmerne.

Udvalgets primære opgave er at rådgive Danske Advokaters bestyrelse i spørgsmål om retssikkerhed, ligesom udvalget skal være en aktiv sparringspart for fagudvalgene i forbindelse med afgivelse af høringssvar og andre politiske tiltag, som rejser særlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

Retssikkerhedsudvalget består af:

Formand Jesper Rothe, formand, Danske Advokater
Mogens Yde Knudsen, bestyrelsesmedlem, Danske Advokater
Karsten Høj, Elmer Advokater
Helle Haxgart, Ret&Råd
Anna de Vos-Zehngraff, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab
Anne Becker-Christensen, Gorrissen Federspiel
Emil Kiørboe, Kontra Advokater
René Offersen, offersen : christoffersen
Ditlev Tamm, professor emeritus

Danske Advokaters formand, Jesper Rothe, glæder sig over det nye udvalg:

”Jeg er glad for, at en række stærke faglige kapaciteter har valgt at bruge deres tid sammen med mig i udvalget. For os som brancheforening er det naturligt at sætte retssikkerheden på dagsordenen. Retssikkerheden halter på mange fronter. Det påvirker vores medlemmers arbejde og det samfund, vi er en del af. Jeg mener, at hele området trænger til en kærlig hånd”, påpeger Jesper Rothe.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.