nyheder : september 2022

Danske Advokaters kongres: oplæg om Corona og Rigsretten

offersen:christoffersen var rigt repræsenteret under behandlingen af de retspolitiske temaer på Danske Advokaters kongres den 23. september 2022 på Valencia.

offersen deltog i en samtale med advokat Anne Birgitte Gammeljord om rigsretssagen i et demokratisk perspektiv. Samtalen faciliteredes af Danske Advokaters kommunikationschef Søren Andersen.

christoffersen holdt oplæg om coronaindgrebene og retsstaten. Han fokuserede på regeringsmagten, domstolene, ytringsfriheden og minksagen.

Politisk rådgiver Morten Jarlbæk Pedersen, PhD, skriver på LinkedIn under overskriften ‘stof til eftertanke’: “Vi kom forbi både ministeransvar, rigsret, retsstatens levned under corona og andet. Emner vi nok diskuterer, men nok sjældent diskuterer med en ildhu og på et niveau, som jeg oplevede i dag.”

På kongressen valgtes advokat Jesper Rothe fra Bech-Bruun til at efterfølge advokat Jørgen Kjergaard Madsen fra Kromann Reumert som formand for advokaternes interesseorganisation.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René