nyheder : oktober 2021

dataetik behøver ikke være så svært

Dataetik handler om, hvordan vi bruger data på en forsvarlig måde. Det kan være vanskeligt, men Dataetisk Råd har nu udviklet en 5-trins guide, som hjælper alle med at træffe dataetiske beslutninger på et mere kvalificeret grundlag.

Advokat Jonas Christoffersen er medlem af Dataetisk Råd og har været formand for en arbejdsgruppe, der har udviklet en praktisk guide til, hvordan man arbejder med dataetik i hverdagen:

”Det har været en stor opgave at koge noget så komplekst som dataetisk arbejde ned til en praktisk anvendelig guide til praktikere. Da vi første gang mødtes i Dataetisk Råd for to år siden, stod det klart, at vi blev nødt til at kunne forklare dataetikken på en kort og lettilgængelig måde. Det tog os så to år at komme så langt, men så vidt vi ved, er vi det første dataetiske råd i Verden, der har udarbejdet sådan et værktøj,” forklarer advokat Jonas Christoffersen.

Dataetisk Råds praktiske guide findes her.

Dataetisk Råd har også udarbejdet en animationsvideo.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,