nyheder : juni 2023

Deadline: striden mellem EU og Polen om retsprincipper 

Adjunkt ved Københavns Universitet og advokat hos o:c Sune Klinge medvirkede hos Niels Krause-Kjær i Deadline.

EU-Domstolen har netop afgjort, at Polens retsreform er i strid med EU-retten, fordi den ikke respekterer grundlæggende retsstatsprincipper. Ifølge Sune Klinge dommernes uafhængighed.

Dommen er en støtte til de store demonstrationer i Polen mod retsreformen, men lægger også direkte pres på polske lovgivere derved, at der tilbageholdes EU-støtte på EUR 35 mia.

Hele interviewet med Sune Klinge kan ses her.

 

 

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,