Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

nyheder : maj 2020

det nordiske juristmøde i Reykjavik udsættes til 2021

Siden 1872 har de nordiske lande hvert tredje år afholdt nordiske juristmøder, hvor der hver gang samles omkring 1000 jurister fra alle juridiske discipliner og drøfter aktuelle juridiske emner af fælles interesse.

I år var mødet planlagt gennemført i Reykjavik den 20. og 21. august, men COVID-19 har medført, at mødet er udsat til 2021. København er vært i 2023.

offersen:christoffersen har særlig relation til Det Nordiske Juristmøde, da Jonas Christoffersen er formand for den danske afdelings styrelse, mens René Offersen er medlem af styrelsen. Valgene til styrelsen skete før etableringen af o:c.

Da det ikke er hensigtsmæssigt, at to af styrelsens samlede ti medlemmer kommer fra det samme advokatfirma, udtræder René Offersen som medlem af styrelsen på generalforsamlingen i 2021 i Reykjavik.

Efter traditionen tæller den danske styrelse Højesterets præsident, Justitsministeriets departementschef og repræsentanter for landsretterne, byretterne, universiteterne og advokater. 

 

seneste nyheder

juni 2020

Regeringen og Folketinget gik til retsstatens grænser i bekæmpelsen af coronavirussen, men bedre epidemilovgivning, klarere procedurer for hastebehandlinger og en genopretning af magtbalancen mellem den

juni 2020

Jonas Christoffersen er af KL udpeget som formand for en ny tænketank om velfærdsteknologi, ”Teknologi til velfærd”. Hvordan kan teknologi og data være med til

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk