nyheder : maj 2020

det nordiske juristmøde i Reykjavik udsættes til 2021

Siden 1872 har de nordiske lande hvert tredje år afholdt nordiske juristmøder, hvor der hver gang samles omkring 1000 jurister fra alle juridiske discipliner og drøfter aktuelle juridiske emner af fælles interesse.

I år var mødet planlagt gennemført i Reykjavik den 20. og 21. august, men COVID-19 har medført, at mødet er udsat til 2021. København er vært i 2023.

offersen:christoffersen har særlig relation til Det Nordiske Juristmøde, da Jonas Christoffersen er formand for den danske afdelings styrelse, mens René Offersen er medlem af styrelsen. Valgene til styrelsen skete før etableringen af o:c.

Da det ikke er hensigtsmæssigt, at to af styrelsens samlede ti medlemmer kommer fra det samme advokatfirma, udtræder René Offersen som medlem af styrelsen på generalforsamlingen i 2021 i Reykjavik.

Efter traditionen tæller den danske styrelse Højesterets præsident, Justitsministeriets departementschef og repræsentanter for landsretterne, byretterne, universiteterne og advokater. 

 

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket