nyheder : maj 2020

det nordiske juristmøde i Reykjavik udsættes til 2021

Siden 1872 har de nordiske lande hvert tredje år afholdt nordiske juristmøder, hvor der hver gang samles omkring 1000 jurister fra alle juridiske discipliner og drøfter aktuelle juridiske emner af fælles interesse.

I år var mødet planlagt gennemført i Reykjavik den 20. og 21. august, men COVID-19 har medført, at mødet er udsat til 2021. København er vært i 2023.

offersen:christoffersen har særlig relation til Det Nordiske Juristmøde, da Jonas Christoffersen er formand for den danske afdelings styrelse, mens René Offersen er medlem af styrelsen. Valgene til styrelsen skete før etableringen af o:c.

Da det ikke er hensigtsmæssigt, at to af styrelsens samlede ti medlemmer kommer fra det samme advokatfirma, udtræder René Offersen som medlem af styrelsen på generalforsamlingen i 2021 i Reykjavik.

Efter traditionen tæller den danske styrelse Højesterets præsident, Justitsministeriets departementschef og repræsentanter for landsretterne, byretterne, universiteterne og advokater. 

 

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat