nyheder : februar 2020

fra International Law Forum 2020

Siden 1963 har Munich Security Conference (MSC) hvert år været den tilbagevendende ramme for den internationale sikkerhedspolitiske debat. Konferencen samler mere end 450 beslutningstagere, inklusiv statshoveder, premierministre, akademia og NGO-organisationer.  Med afsæt i MSC har tyske voldgiftsprofiler etableret International Law Forum (ILF), der er dedikeret til juridiske diskussioner med afsæt i tidens geopolitiske udviklinger. Formålet er, at “foster a high-level dialogue on the role of international law and dispute resolution in enhancing peace and prosperity.”  Temaerne i år var verdenshandel, investeringsbeskyttelse og international konfliktløsning.  “Vi er glade for at blive inviteret med til dette vigtige og interessante initiativ, hvilket skyldes forbindelser skabt via ICC International Court of Arbitration i Paris.Diskussionerne kan måske ikke uden videre omsættes direkte til konkret rådgivning, men de inspirerer og giver et større perspektiv, der er med til forme den rådgivning, som vi yder. Alt behøver heller ikke at være direkte målbart, det kan alligevel godt føles rigtigt og godt. Og så må man ikke undervurdere værdien af de kontakter, der skabes og vedligeholdes ved en konference som denne”, siger René Offersen, der repræsenterede o:c på ILF 2020, der fandt sted den 13. februar 2020 på Literaturhaus München.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.