nyheder : marts 2022

frifindelse af kvantefysikprofessorer for videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis

Der er nu sat endeligt juridisk punktum i sagerne mod kvantefysikerne, professor Jacob Sherson og professor Klaus Mølmer, i anledning af deres artikel i det internationale tidsskrift Natur, hvor der viste sig at være en fejl i en algoritme.

Advokat René Offersen har for Danske Magistre varetaget professorernes interesser ved Nævnet for videnskabelig uredelighed og Aarhus Universitets praksisudvalg. Sagerne skyldtes klage fra andre forskere ved Aarhus Universitet. I forhold til professor Klaus Mølmer blev klagen afvist ved begge instanser som åbenbar grundløs, mens professor Jacob Sherson frifandtes ved begge instanser.

Til Forskerforum siger René Offersen:

“Jeg lægger vægt på, at Sherson og Mølmer nu er frifundet ved to instanser. Praksisudvalget vælger i første omgang at sende klagen videre til uredelighedsnævnet, og der bliver den hældt ned af brættet. Så tager praksisudvalget selv sagen og, afviser i forhold til Mølmer og frifinder så Sherson. Det er det, der tæller på bundlinjen.”

Han ærgrer sig dog over, at Praksisudvalget trods frifindelsen har passager i afgørelsen, der trækker i den anden retning, for eksempel ”begrundet tvivl” om at Sherson var ubevidst om fejlen.

”Jacob Sherson bliver frifundet. Men så vælger de alligevel en begrundelse, hvor han lige skal have nogle blå mærker. Det synes de åbenbart er retssikkerhedsmæssigt i orden, men det synes jeg egentlig ikke”, siger Offersen og konstaterer, at sagen nu juridisk set er afsluttet.

o:c har forskningsret som et speciale. Erfaringen omfatter sager på området ved domstolene inklusiv for Højesteret, Nævnet for videnskabelig uredelighed, praksisudvalg og videnskabsetisk komité.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.