nyheder : juli 2023

frifindelse for medvirken til selvmord

Retten i Svendborg har i dag frifundet fhv. læge Svend Lings for medvirken til selvmord. Svend Lings har offentliggjort en selvmordsvejledning, hvilket er lovligt. Spørgsmålet var, om han havde medvirket til selvmord på en ulovlig måde ved at tale med personer, der kendte til vejledningen.

Svend Lings var tiltalt for i to tilfælde at have medvirket til selvmord ved telefonisk rådgivning og vejledning af to personer, der senere begik selvmord.

I det ene tilfælde begik en ca. 30 årig mand selvmord ca. tre måneder efter at have talt med Svend Lings. Den nu afdøde havde været akut selvmordstruet flere gange og tidligere forsøgt selvmord. Han havde fået udskrevet store mængder morfin, flere måneder inden han talte med Svend Lings, og han var efterfølgende indlagt på psykiatrisk afdeling. Retten frifandt Svend Lings, da det ikke var bevist, at han konkret havde vejledt nu afdøde om selvmord.

I det andet tilfælde begik en ca. 80 årig kvinde selvmord dagen efter at have tale med Svend Lings. Hun havde lungecancer og var fast besluttet på at tage sit liv, inden hun blev så syg, at hun ikke kunne klare sig selv. Dagen efter indkøb af den nødvendige medicin og dagen før selvmordet, talte hun med Svend Lings. Retten frifandt Svend Lings, da den blotte bekræftelse på, at hun havde forstået selvmordsvejledningen korrekt, ikke er strafbar.

Advokat Jonas Christoffersen, der forsvarede Svend Lings, siger:

“Selvmord og aktiv dødshjælp er kontroversielle emner, men i en straffesag skal anklagemyndigheden bevise tiltaltes skyld, og det kunne man ikke. Derfor skulle Svend Lings frifindes, så det er jeg godt tilfreds med.”

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat