nyheder : december 2020

giver det nye format med granskningskommission forbedringer?

Indtil videre er der kun oplyst to punkter, hvor det nye format benævnt granskningskommission skulle adskille sig fra en undersøgelseskommission.

Først og fremmest ved nedsættelsen af Folketinget i stedet for af Justitsministeren. Det er derfor Folketinget selv, der skal formulere kommissoriet i stedet for som hidtil ministeriets kronjurister i samarbejde med Folketingets Retsudvalg.Beskrivelsen og afgrænsningen af kommissoriet er det væsentligste og sværeste.  “Politikerne har en tilbøjelighed mod det brede for at få alt med (så journalisterne ikke kan bebrejde huller i osten), mens embedsværket vil trække mod præcision for at sikre effektivitet og fokus for at sikre et brugbart resultat. Når Farum-kommisssion brugte ti år på ligegyldige konklusioner, skyldes det et pivringe kommissorie, der reelt skulle tjene til, at oppositionen fik mest muligt ud af Farumsagen.For mig at se er det entydigt en forringelse, at overlade pennen til Folketinget solo i stedet for den nuværende ordning med kombinationen med den højeste sagkundskab, som vi har på området.Ændringen vil både være på bekostning af effektiviteten og retssikkerheden”, siger René Offersen. Forbedret effektivitet angives som den anden forbedring, men det angives ikke hvordan. Foreløbig peger det oplyste entydigt mod en forringelse af effektiviteten.Det er ikke en nyskabelse, når der fastsættes tidsfrist.Konkret vil minksagen givet kunne undersøges relativt hurtigt, da der dog er tale om en afgrænset sag, der afvikledes over kort tid. “For mig at se er granskningskommissionen blot en lettere forringet version af undersøgelseskommissionen, men ændringen var nok til, at politikerne kunne enes om en undersøgelse i minksagen uden at nogentabte ansigt. Så langt så godt.Man skal dog gøre sig klart, at det er vanskeligt at ændre ret meget i formatet, hvis man vil fastholde, at kommissionen skal ledes af en dommer. Den nuværende lov om undersøgelseskommissioner skyldes jo, at Højesterets præsident i 1993 efter Tamil-sagen skrev til Folketinget, at Højesteret ikke kunne forventes at medvirke til at udpege dommere til fremtidige undersøgelser uden tilvejebringelse af retssikkerhedsmæssigt trygge rammer.” o:c har opgaver for tidligere ministre eller topembedsfolk i alle verserende kommisssioner, nemlig Tibet-kommissionen, Skatteundersøgelseskommissionen, Instrukskommissionen og FE-undersøgelseskommissionen.

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat