nyheder : oktober 2021

Grønland og Danmark øger samarbejdet om børns rettigheder

Underretninger til myndighederne om børns mistrivsel er en krumtap i beskyttelsen af børns rettigheder. Både Danmark og Grønland har de seneste år skærpet fagpersoners underretningspligt.

Sundhedsminister Astrid Krag har efter pres fra offersen : christoffersen nu besluttet at drøfte med sin grønlandske kollega, om reglerne kan styrkes yderligere.

Baggrunden er, at organisationen TUBA, der tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, i foråret 2020 rettede henvendelse til advokat Jonas Christoffersen, fordi TUBA overvejede at sende en underretning til en grønlandsk kommune om et grønlandsk barns mulige mistrivsel. TUBA var imidlertid i tvivl om, hvorvidt man havde pligt til at sende en underretning – ikke kun til en dansk – men også til en grønlandsk kommune.

o : c udtalte til TUBA, at reglerne gav anledning til fortolkningstvivl, men at organisationen måtte forudse alvorlig kritik, hvis den ikke sendte en fagligt velbegrundet underretning, blot fordi barnet var bosiddende i Grønland og ikke i Danmark.

o : c henvendte sig derefter – efter anmodning fra TUBA – i flere omgang til sundhedsministeren og gjorde opmærksom på uklarheden, som må anses for et klart hul i lovgivningen. Sundhedsministeren medgav først, at der var grund til at se på reglerne, da DR Detektor gik ind i sagen.

Du kan læse mere om underretningssagen på DR.dk.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,