nyheder : maj 2023

Højesteret fremhæver den nordiske retstradition

Højesteret afsagde den 17. maj 2023 en meget omtalt dom i sagen om Berlingske Tidendes påståede krænkelse af Den Lille Havfrue.

Dommen har været bredt omtalt i danske medier, fordi Højesteret slog fast, at der gælder et såkaldt parodi-princip i dansk ophavsret. Selv om Den Lille Havfrue er beskyttet af ophavsretten, der i dag tilhører billedhuggeren Edvard Eriksens arvinger, måtte Berlingske Tidende godt lave en tegning, som var en parodi, og som klart adskilte sig fra originalen.

Advokat Jonas Christoffersen hæfter sig navnlig ved Højesterets usædvanlige fremhævelse af, at parodi-princippet hviler på en fællesnordisk retstradition:

”Højesteret forklarer i dommen, hvordan EU-retten og Den Europæiske Menneskeretskonvention har konkret betydning. Det er ikke overraskende, men det er værd at hæfte sig ved, at Højesteret helt indledningsvis peger i nordisk retning for at forklare parodi-princippet oprindelse i dansk ret,” siger Jonas Christoffersen.

Højesteret skriver således indledningsvis i dommen, ”at der i dansk ophavsret gælder et parodiprincip, der hviler på en fast dansk og fællesnordisk tradition med støtte i forarbejderne til ophavsretsloven og retspraksis.”

”Det var ikke nødvendigt for Højesteret at skrive, at parodiprincippet er rodfæstet i dansk og fællesnordisk tradition, men det viser betydningen af, at vi som jurister orienterer ikke kun mod syd, men også mod vores nærmere naboer mod nord,” siger advokat Jonas Christoffersen.

Højesterets dom findes her.

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat