nyheder : april 2022

Højesteretsskranken: seminar om rigsretssagen

Tirsdag den 26. april afholder Foreningen Højesteretsskranken seminar om rigsretssagen. Til seminaret medvirker Højesteretspræsident Thomas Rørdam og advokaterne Anne Birgitte Gammeljord, Jon Lauritzen, René Offersen og Nicolai Mallet, der var henholdsvis retsformand, anklagere og forsvarer i rigsretssagen. Seminaret vil belyse rigsretssagen set fra dommersædet, samt hvordan man forbereder sig på en rigsretssag som anklager og forsvarer.

Jeg ser frem til muligheden for at dele denne helt specielle faglige oplevelse og de indvundne erfaringer med kollegaerne. Kollegaerne i Højesteretsskranken har nemlig helt særlige forudsætninger for at leve sig ind i det at give møde 31 dage over tre måneder i samme sag for tretten højesteretsdommere.”, siger René Offersen

Højesteretsskranken er en forening af advokater, der procederer for Højesteret. Foreningen har til formål, at højesteretsproceduren foregår på den bedste måde både for Højesteret og offentligheden. Foreningen afholder forskellige kurser og foredrag. For at blive medlem af foreningen kræves det, at man har udvist særlig interesse for højesteretsproceduren. De nærmere betingelser er, at man har hovedforhandlet mindst tre ankesager for Højesteret, hvoraf to skal have været mundtlig forhandlet, eller ved af Justitsministeriet at være antaget til udførelse af offentlige og beneficerede sager for Højesteret.

Seminaret er forbeholdt medlemmer af Foreningen Højesteretsskranken, men både advokat René Offersen og advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen tilbyder oplæg om rigsretssagen, såfremt det har interesse.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.