nyheder : juli 2020

Højesteret giver Frederiksberg Kommune medhold i principiel sag om boliganvisning

Højesteret har den 1. juli 2020 givet Frederiksberg Kommune medhold i en principiel sag om kommunernes pligt til at anvise billige boliger i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Sagen var indbragt med tredjeinstansbevilling fra Procesbevillingsnævnet.

Frederiksberg Kommune havde i forbindelse med et byfornyelsesprojekt fundet en erstatningsbolig til en lejer, der blev ramt af mærkbare huslejestigninger som følge af byfornyelsen. Højesteret fastslog, at der ikke gælder en huslejeloft, således at huslejen i erstatningsboligen højest må stige til et bestemt niveau.

offersen:christoffersen repræsenterede Frederiksberg Kommunes for Højesteret, og advokat Jonas Christoffersen forklarer om arbejdet med sagen: ”Vores indlæg til Højesteret forudsatte en stort arbejde med at grave forhistorien til den nuværende byfornyelseslov frem. Vores gravearbejde sluttede med et indblik i 1880’ernes slumkvarterer i København, ligesom vi kunne se udviklingen fra 1930’erne og fremad. Det var en faglige fornøjelse, at Højesteret medtog store dele af vores gravearbejde i dommen, som heldigvis faldt ud til Frederiksberg Kommunes fordel,” siger advokat Jonas Christoffersen

Læs dommen her: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2020/7/om-lejers-krav-paa-genhusning-ved-byfornyelse/

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René