nyheder : juli 2020

Højesteret giver Frederiksberg Kommune medhold i principiel sag om boliganvisning

Højesteret har den 1. juli 2020 givet Frederiksberg Kommune medhold i en principiel sag om kommunernes pligt til at anvise billige boliger i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Sagen var indbragt med tredjeinstansbevilling fra Procesbevillingsnævnet.

Frederiksberg Kommune havde i forbindelse med et byfornyelsesprojekt fundet en erstatningsbolig til en lejer, der blev ramt af mærkbare huslejestigninger som følge af byfornyelsen. Højesteret fastslog, at der ikke gælder en huslejeloft, således at huslejen i erstatningsboligen højest må stige til et bestemt niveau.

offersen:christoffersen repræsenterede Frederiksberg Kommunes for Højesteret, og advokat Jonas Christoffersen forklarer om arbejdet med sagen: ”Vores indlæg til Højesteret forudsatte en stort arbejde med at grave forhistorien til den nuværende byfornyelseslov frem. Vores gravearbejde sluttede med et indblik i 1880’ernes slumkvarterer i København, ligesom vi kunne se udviklingen fra 1930’erne og fremad. Det var en faglige fornøjelse, at Højesteret medtog store dele af vores gravearbejde i dommen, som heldigvis faldt ud til Frederiksberg Kommunes fordel,” siger advokat Jonas Christoffersen

Læs dommen her: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2020/7/om-lejers-krav-paa-genhusning-ved-byfornyelse/

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket