nyheder : juni 2022

indlæg om rigsretssagen på nordisk procesretsmøde i Reykjavik

Den 16. – 17. august 2022 afholdes i Reykjavik det 41. Nordisk procesretsmøde. Det nordiske procesretsmøde afholdes hvert tredje år og arrangeres af Nordiska Föreningen för Processrätt i et af de nordiske lande. Deltagerne i procesretsmødet er især forskere fra universiteterne, dommere og advokaterne.

Den 17. august 2022 omfatter programmet session om ministeriel strafansvar, hvor oplægsholderne er advokat René Offersen og Davíð Þór Björgvinsson, der er vicepræsident i Landsretten, Island. Ordstyrer er professor Eric Bylander fra Uppsala Universitet.
Yderligere oplysninger om det nordiske procesretsmøde kan findes her

Både advokat Jonas Christoffersen og advokat René Offersen medvirker gerne til oplæg om rigsretssagen tilrettelagt i forhold til den konkrete målgruppe. Interesserede er velkomne til at rette henvendelse for en uformel drøftelse.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René