nyheder : december 2022

Jurafabrikken: fem nedslag fra straffesager af samfundsmæssig betydning

Advokat René Offersen deltog den 1. december med 2022 med erfaringer fra sit arbejde som forsvarer i Brixtofte-sagen, Kold Krigs-sagen, rigsretssagen og FE-sagen på et velbesøgt arrangement for jurastuderende på Syddansk Universitet.

Med afsæt i Brixtofte-sagen gennemgik René Offersen under overskriften ”medierne kan ikke vælges fra” de udfordringer, der følger med varetagelse af straffesager af samfundsmæssig betydning, hvor der er stor mediebevågenhed.

Koldkrigs-sagen anvendtes som afsæt for refleksioner over værdien af internationale konventioner i større straffesager under overskriften ”konventionernes velsignelse”.

Rigsretssagen behandledes under overskriften ”domsafsigelsen” og omfattede desuden gennemgang af forsvarernes overvejelser om strategi ved modforelæggelse og modafhøringer.

FE-sagen anvendtes som afsæt til belysning af retssikkerhedsmæssige konsekvenser under overskriften ”i retssikkerhedens grænseland”. Fokus på strafprocessuelle spørgsmål skyldtes også, at det ikke er muligt at tale om sagens nærmere indhold.

Som det sidste nedslag fokuseres på International Criminal Court i Haag under overskriften ”forbrydelser mod menneskeheden”.

René Offersen og Jonas Christoffersen står begge til rådighed for deltagelse relevante sammenhænge som oplægsholdere, paneldeltager etc.

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket