nyheder : maj 2024

Jyllands-Posten: Justitsministeren skød med kanoner mod Hjort og Findsen i FE-sagen

I en kronik i Jyllands-Posten argumenterer advokat René Offersen for, at den genoplivning af straffelovens § 109, der fandt sted i FE-sagen bør påkalde sig interesse fra Folketingets retspolitikere. Indtil 2021 havde bestemmelsen trods sin 150 årige forankring i straffelovgivning været brugt blot èn gang i trykt retspraksis, nemlig som strafskærpende omstændig i en spionsag fra 1970’erne.

“Hvis der skal gælde en skærpet straffebestemmelse for højt klassificerede oplysninger, bør indholdet og samspillet med det strafprocessuelle fastlægges i det åbne rum af Folketinget efter inddragelse af Straffelovsrådet og en forudgående demokratisk høringsproces og debat. Det fremstår udemokratisk at lade Justitsministeriet og anklagemyndigheden skabe en kvalificeret tavshedspligtbestemmelse ved at puste liv i § 109 om landsskadelig virksomhed. Retssikkerhedsinteressen er alt for tung til et juridisk eksperiment.”

Kronikken kan i sin helhed læses her.

Renè Offersen udgav den 15. maj 2024 bogen “Den uventede advokat”, der indeholder to kapitler om FE-sagen.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.