nyheder : juni 2021

Københavns Kommune vinder retssag om bonus til anden aktør

o:c har i Københavns Byret vundet retssag for Københavns Kommune om, hvorvidt kommunen har beregnet korrekt bonus til anden aktør, der under rammeaftaler har leveret ydelser for at få ledige over 30 år med længerevarende videregående uddannelse i beskæftigelse.

Dommen er anket til Østre Landsret.

Arbejdet med sagen varetages hos o:c af advokat René Offersen og advokatfuldmægtig Anna Thorlacius-Ussing

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René