nyheder : december 2020

kommentar: minkavlere har også menneskerettigheder

Advokat Jonas Christoffersen og professor på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Mikael Rask Madsen, har sammen skrevet en kommentar bragt i Berlingske den 4. december 2020.

Den aktuelle minksag har bragt sindene i kog. Grundlovens centrale bestemmelser omkring magtfordeling og ejendomsrettens ukrænkelighed er blevet højaktuelle, da regeringens og embedsværkets handlinger ikke blot har manglet lovhjemmel, men også lagt et ellers lovligt erhverv ned under deltagelse af politi og militær.

Det er alvorligt nok i sig selv, men der er grund til at minde om, at det ikke blot er minkavlernes rettigheder efter Grundloven, der muligvis er trådt under fode, men også deres rettigheder under Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

»Efter vores opfattelse står Danmark med en rigtig dårlig sag, der kun bliver ringere, hvis der ikke bliver draget omsorg for at få rettet op på krænkelserne af minkavlernes rettigheder, herunder ved at betale erstatning for de tab, de har lidt,« skriver Jonas Christoffersen og Mikael Rask Madsen.

Læs kommentaren her:

https://www.berlingske.dk/kommentarer/jurister-der-er-ingen-tvivl-om-at-minkskandalen-har-kraenket

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René