nyheder : januar 2021

Landbrug & Fødevarer anker principiel dom fra Vestre Landsret til Højesteret

o:c skal for Landbrug & Fødevarer varetage ankesag mod Energinet i Højesteret. Sagen angår Grundlovens grænser ved ekspropriation, konkret i forhold til nødvendigheden af ekspropriation af gæsteprincippet. Sagen blev usædvanligt henvist til landsretten som førsteinstans. Om baggrunden for at vælge offersen:christoffersen til at føre sagen i Højesteret siger chefjurist i Landbrug & Fødevarer Charlotte Bigum Lynæs: 

“Rene Offersen kommer med mere end 20 års møderet for landets øverste domstol og har ført over 25 tunge sager i Højesteret. Som anerkendt procesadvokat har han undervist landsdommere i offentligretlige sager, og han deltager aktivt i debatten om borgeres vanskelige stilling i sager mod staten. Den erfaring og de kompetencer har vi brug for nu”

Sagen og baggrunden for anken er uddybet i Landbrugsavisen:

https://landbrugsavisen.dk/landbrug-f%C3%B8devarer-anker-kabelsag-til-h%C3%B8jesteret

seneste nyheder

februar 2024

MEXICO er det første mellemamerikanske land med et advokatfirma i Libralex. Hvilket DeForest Abogados disse dage kvitterer for med et generøst arrangement, der 22. februar

februar 2024

Advokat René Offersen er på ny indplaceret blandt de fem højest rankede advokater af Chambers Global 2024. Chambers skriver: “René Offersen of offersen:christoffersen is a