nyheder : januar 2021

Landbrug & Fødevarer anker principiel dom fra Vestre Landsret til Højesteret

o:c skal for Landbrug & Fødevarer varetage ankesag mod Energinet i Højesteret. Sagen angår Grundlovens grænser ved ekspropriation, konkret i forhold til nødvendigheden af ekspropriation af gæsteprincippet. Sagen blev usædvanligt henvist til landsretten som førsteinstans. Om baggrunden for at vælge offersen:christoffersen til at føre sagen i Højesteret siger chefjurist i Landbrug & Fødevarer Charlotte Bigum Lynæs: 

“Rene Offersen kommer med mere end 20 års møderet for landets øverste domstol og har ført over 25 tunge sager i Højesteret. Som anerkendt procesadvokat har han undervist landsdommere i offentligretlige sager, og han deltager aktivt i debatten om borgeres vanskelige stilling i sager mod staten. Den erfaring og de kompetencer har vi brug for nu”

Sagen og baggrunden for anken er uddybet i Landbrugsavisen:

https://landbrugsavisen.dk/landbrug-f%C3%B8devarer-anker-kabelsag-til-h%C3%B8jesteret

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat