nyheder : maj 2022

Landbrugsavisen: L&F vil have rimelige rammer i sager om restlevetid for husdyrbrug

Landbrug & Fødevarer fører for et medlem en principiel retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet om overgangsordningen i forhold til husdyrsbrugs udledning af ammoniak.

Retssagen er henvist til behandling i Vestre Landsret som første instans. Dommen vil derfor af hver af parterne kunne ankes direkte til Højesteret.

Chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs siger, at det er en dom, som hun ser frem til: “Sagen er principiel, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet fortolker reglerne sådan, at husdyrbrug uden godkendelsespligtige ændringer kun har en restlevetid på 15-20 år regnet fra etableringen af bygningerne, medmindre der er særlige omstændigheder. Det mener vi er en vidtgående fortolkning af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.“

Advokat René Offersen fører sagen for Landbrug & Fødevarer.

Læs mere om sagen her 

seneste nyheder