nyheder : maj 2022

Landbrugsavisen: L&F vil have rimelige rammer i sager om restlevetid for husdyrbrug

Landbrug & Fødevarer fører for et medlem en principiel retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet om overgangsordningen i forhold til husdyrsbrugs udledning af ammoniak.

Retssagen er henvist til behandling i Vestre Landsret som første instans. Dommen vil derfor af hver af parterne kunne ankes direkte til Højesteret.

Chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs siger, at det er en dom, som hun ser frem til: “Sagen er principiel, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet fortolker reglerne sådan, at husdyrbrug uden godkendelsespligtige ændringer kun har en restlevetid på 15-20 år regnet fra etableringen af bygningerne, medmindre der er særlige omstændigheder. Det mener vi er en vidtgående fortolkning af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.“

Advokat René Offersen fører sagen for Landbrug & Fødevarer.

Læs mere om sagen her 

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René