nyheder : april 2021

Legal 500: Hall of Fame og Leading Individual rankings

Legal 500 har i sin ranking for 2021 fastholdt rankingen af René Offersen som både medlem af Hall of Fame og Leading Individual inden for både Dispute Resolution og Telecoms.

Dispute Resolution er et af de betydende rankingområder i Legal 500. Det omfatter vurdering af advokater indenfor retssager ved domstolene, voldgift og alternativ konfliktløsning. Og dermed væsentlige klassiske advokatdiscipliner. De fornemme anerkendelser inden for Telecoms skyldes, at René Offersen i mere end to årtier har bistået TDC med retssagsarbejde inden for teleregulering. Han er den danske advokat, der har ført fleste principielle sager for Højesteret og landsretterne inden for området. Han har også mødt for EU-Domstolen om adgangsdirektivet.

 

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.