nyheder : april 2021

Legal 500: Hall of Fame og Leading Individual rankings

Legal 500 har i sin ranking for 2021 fastholdt rankingen af René Offersen som både medlem af Hall of Fame og Leading Individual inden for både Dispute Resolution og Telecoms.

Dispute Resolution er et af de betydende rankingområder i Legal 500. Det omfatter vurdering af advokater indenfor retssager ved domstolene, voldgift og alternativ konfliktløsning. Og dermed væsentlige klassiske advokatdiscipliner. De fornemme anerkendelser inden for Telecoms skyldes, at René Offersen i mere end to årtier har bistået TDC med retssagsarbejde inden for teleregulering. Han er den danske advokat, der har ført fleste principielle sager for Højesteret og landsretterne inden for området. Han har også mødt for EU-Domstolen om adgangsdirektivet.

 

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René