nyheder : december 2021

Legater fra Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond

Bestyrelsen for Billedhuggeren, professor Gottfred og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond har på sit decembermøde uddelt legater til kunstnere på grundlag af ansøgninger og som uansøgt hædersgave.

Advokat René Offersen, der er bestyrelsesformand, siger:

“Fondet spiller en vigtig rolle ved siden af de store dominerende fonde. Fokus er mindre projekter af gode kunstnere, hvilket giver rigeligt at se til. Bestyrelsen uddeler to gange om året. Coronaen har dog gjort, at der kun er sket uddelinger ved udgangen af året i 2020 og 2021.”

Der kan findes oplysninger om krav til ansøgninger og andet på https://www.eickhoff-fonden.dk/.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René