nyheder : april 2024

Lynetteholm-byggeriet fortsætter

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket af store anlægsprojekter, og hvordan Danmark skal gå i dialog med nabolandene om et anlægsprojekt, der påvirker vandgennemstrømningen til Østersøen.

Klimabevægelsen havde krævet, at byggeriet skulle standses, fordi Danmark ikke havde inddraget nabolandene godt nok, men det afviste Østre Landsret for 14 dage siden.

Advokat Jonas Christoffersen forklarer:
 “Klimabevægelsen har besluttet, at den ikke vil ansøge om at indbringe landsrettens kendelse om såkaldt opsættende virkning for Højesteret, fordi man hellere vil koncentrere sig om sagen mest principielle spørgsmål, nemlig hvordan man skal lave klimavurderinger.”

Du kan læser mere om sagen på Klimabevægelsens hjemmeside her.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.