nyheder : oktober 2021

medvirken på Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse

Den 5. oktober 2021 underviser advokat René Offersen på modulet om international voldgift på Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse. 

Han er sammen med advokat Jeppe Skadhauge ansvarlig for modulet, der før Covid-19 blev gennemført i en af de byer, der har størst betydning i international voldgift, de senere år i Paris.

René Offersen underviser i Introduktion til international voldgift og udformningen af voldgiftskendelsen.

De øvrige undvisere er José Rosell (F), Christoffer Coello Hedberg (S), Stephen Knudzon (N), advokat Henriette Gernaa, advokat Jens Rostock-Jensen og advokat Jeppe Skadhauge.

René Offersen var fra 2015-2021 medlem af ICC International Court of Arbitration i Paris, der globalt er et førende voldgiftsinstitut. Han har erfaring som voldgiftsdommer i internationale voldgiftssager i voldgiftsretter nedsat af ICC Court (Paris), SCC (Stockholm), FAI (Helsingfors) og Det Danske Voldgiftsinstitut.

o:c tilbyder skræddersyede præsentationer om international voldgift til advokatfirmaer og virsomhedsjurister.

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket