nyheder : oktober 2021

medvirken på Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse

Den 5. oktober 2021 underviser advokat René Offersen på modulet om international voldgift på Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse. 

Han er sammen med advokat Jeppe Skadhauge ansvarlig for modulet, der før Covid-19 blev gennemført i en af de byer, der har størst betydning i international voldgift, de senere år i Paris.

René Offersen underviser i Introduktion til international voldgift og udformningen af voldgiftskendelsen.

De øvrige undvisere er José Rosell (F), Christoffer Coello Hedberg (S), Stephen Knudzon (N), advokat Henriette Gernaa, advokat Jens Rostock-Jensen og advokat Jeppe Skadhauge.

René Offersen var fra 2015-2021 medlem af ICC International Court of Arbitration i Paris, der globalt er et førende voldgiftsinstitut. Han har erfaring som voldgiftsdommer i internationale voldgiftssager i voldgiftsretter nedsat af ICC Court (Paris), SCC (Stockholm), FAI (Helsingfors) og Det Danske Voldgiftsinstitut.

o:c tilbyder skræddersyede præsentationer om international voldgift til advokatfirmaer og virsomhedsjurister.

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat