nyheder : oktober 2021

Minkkommissionen går i gang

Minkkommissionen går torsdag den 7. oktober 2021 i gang med afhøringerne i den såkaldte granskningskommission, hvor omkring 60 vidner skal afhøres om regeringens beslutning om aflivning af mink under COVID-19 epidemien i november 2020.

Minkkommissionen er en granskningskommission. Det er første gang, man tager denne undersøgelsesform i brug, men den eneste konkrete forskel i forhold til en undersøgelseskommission er, at en granskningskommission er nedsat af Folketinget, hvorimod en undersøgelseskommission nedsættes af regeringen.

Kommissionens medlemmer er landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann.

Minkkommissionen skal alene fokusere på spørgsmål om lovgrundlaget (hjemmel) til en beslutning om aflivning af alle mink i Danmark, men den kommer i sagens natur også til at handle om det sundhedsfaglige grundlag for beslutningen.

Der er planlagt vidneafhøring fra starten af oktober til midten af december, men der er reserveret tid til vidneafhøringer også i januar 2020.

Advokat Jonas Christoffersen er bisidder for sundhedsminister Magnus Heunicke, der efter planen skal afhøres den 26. november 2021.

Læs mere om Minkkommissionen her.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René