nyheder : oktober 2022

møderet for International Criminal Court i Haag

Advokat René Offersen er antaget som Counsel (advokat) af ICC i Haag, der behandler tiltaler mod individer for alvorlige forbrydelser, herunder krigsforbrydelse og forbrydelser mod menneskeheden. Møderetten betyder, at René Offersen er optaget på den fortegnelse af counsels, som berørte med interesse i sagen eller tiltalte kan vælge fra.

“Al involvering i internationale institutioner giver erfaringer og indsigt, der kan bruges generelt, herunder også i mere hverdagsagtige sager i Danmark. Antagelsen får ingen indflydelse overhovedet på min løbende varetagelse af civile sager, herunder fordi der ikke umiddelbart følger opdrag med antagelsen. Det er fagligt en æressag at blive anerkendt til at stå til rådighed på paletten i de helt fundamentale sager, som ICC i Haag beskæftiger sig med”, siger René Offersen. 

I ICC’s database (max 50 tegn) lyder præsentationen: “Attorney, Mr. René Offersen (DK) was admitted to the Danish Bar in 1993. He has defended ministers and prominent politicians from various political parties in criminal proceedings, including in a historic impeachment case brought by the Danish Parliament. His experience includes criminal proceedings relating to intelligence activities and military operations.”

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.