nyheder : januar 2022

Landbrugsavisen: Nu bliver principiel sag om gæsteprincippet afgjort

Højesteret behandler den 28. januar 2022 i 2. afdeling en principiel sag, hvor Landbrug & Fødevarer på vegne af fem lodsejere har indstævnet det statslige selskab Energinet i anledning af anvendelse af deklarationer om fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriationer.

Advokat René Offersen, der for Højesteret har overtaget sagen for Landbrug & Fødevarer, betegner sagen som faglig interessant: “Højesteret får med sagen mulighed for at udtale sig om en række spørgsmål, som ikke tidligere har været forelagt for den øverste domstol. Resultatet i landsretten var skuffende, men vi tror på et godt resultat i Højesteret, og på en dom baseret på præmisser om afgrænsningen af Grundlovens paragraf 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed.”

Sagen og dens betydning er beskrevet i Landbrugsavisen: https://landbrugsavisen.dk/nu-bliver-principiel-sag-om-g%C3%A6steprincip-afgjort

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.