nyheder : januar 2022

Landbrugsavisen: Nu bliver principiel sag om gæsteprincippet afgjort

Højesteret behandler den 28. januar 2022 i 2. afdeling en principiel sag, hvor Landbrug & Fødevarer på vegne af fem lodsejere har indstævnet det statslige selskab Energinet i anledning af anvendelse af deklarationer om fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriationer.

Advokat René Offersen, der for Højesteret har overtaget sagen for Landbrug & Fødevarer, betegner sagen som faglig interessant: “Højesteret får med sagen mulighed for at udtale sig om en række spørgsmål, som ikke tidligere har været forelagt for den øverste domstol. Resultatet i landsretten var skuffende, men vi tror på et godt resultat i Højesteret, og på en dom baseret på præmisser om afgrænsningen af Grundlovens paragraf 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed.”

Sagen og dens betydning er beskrevet i Landbrugsavisen: https://landbrugsavisen.dk/nu-bliver-principiel-sag-om-g%C3%A6steprincip-afgjort

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René