nyheder : september 2021

ny præsident for Vestre Landsret vil præge embedet

ny præsident for Vestre Landsret vil præge embedet

Dommerudnævnelsesrådet har udnævnt landsdommer Jens Røn til ny præsident for Vestre Landsret.

Jens Røn er 50 år og har i de foregående tre år været landsdommer ved netop Vestre Landsret. Han begyndte som de fleste landsdommere sin karriere i Justitsministeriets departement og har derefter haft en klassisk karriere med stillinger som kontorchef i departementet og statsadvokat for Rigsadvokaten.

Det er interessant og løfterigt, at Dommerudnævnelsesrådet har udnævnt en landsdommer med næsten tyve år foran sig i embedet, og dermed en profil, der over tid vil kunne sætte et markant aftryk på Vestre Landsret. Man er tydeligvis sikker på, at man har den rigtige. Det betyder meget for udviklingen af retterne, at embederne som retspræsidenter bestrides af personer, der sørger for, at kulturen i embedet er tidssvarende og som samtidig kan stimulere den stærke faglige kultur, der altid har kendetegnet Vestre Landsret med sæde i Viborg”, siger René Offersen.

Vestre Landsret er sammen med Østre Landsret appelinstansen i alle civile retssager og straffesager. I sjældne tilfælde med principielle sager af samfundsmæssig betydning, er landsretten første instans med direkte adgang til anke til Højesteret.

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket