nyheder : juni 2020

ny rapport: retsstaten og covid-19

Regeringen og Folketinget gik til retsstatens grænser i bekæmpelsen af coronavirussen, men bedre epidemilovgivning, klarere procedurer for hastebehandlinger og en genopretning af magtbalancen mellem den lovgivende og den dømmende magt kan få retstilstanden på fode igen.

Det er konklusionen i den uafhængige tænketank Justitias nye rapport, ”Retsstaten og Covid-19”, som Jonas Christoffersen er hovedforfatter af. Rapporten er den første systematiske kortlægning af forårets hektiske coronakrise, hvor Folketinget med to hasteændringer af epidemiloven overførte vidtgående beføjelser til regeringen.

”Vi stod over for en uoverskuelig trussel, og derfor blev der forståeligt og fuldt berettiget reageret meget voldsomt. Selvom der i dag stort set ingen er i respirator, fastholder regeringen stadig et jerngreb om situationen. Den situation er uacceptabel i det lange løb, og derfor foreslår Justitia en række ændringer”, siger Jonas Christoffersen.

Kort om rapportens anbefalinger:

1) Ny epidemilov, som er bedre rustet til at håndtere kommende sundhedskriser uden at ende i en krise for folkestyret eller retssamfundet. Dette gælder for eksempel, hvis Danmark skulle opleve en anden bølge med Covid-19. Rapporten indeholder en lang række konkrete forslag til lovændringer.

2) Bedre procedurer for hastebehandlinger, der gør det klart, hvornår noget faktisk haster, og som sørger for at involvere de relevante parter, uanset om der er kort tid til rådighed.

3) Genopret magtbalancen mellem Folketing og regering, gerne gennem oprettelse af et særligt Covid-19 udvalg, som regeringen både skal rådføre sig med og indhente samtykke fra.

”Magten bør nu svinge tilbage til Folketinget. Jo vigtigere en beslutning er, jo mere åbenhed skal der være om den, og jo bredere skal den være forankret i vores demokrati. Vi foreslår derfor ikke kun, at epidemiloven ændres, men også at procedurerne for hastebehandlinger justeres. Desuden foreslår vi, at magtbalancen genoprettes, så regeringen skal indhente Folketingets samtykke, inden den træffer væsentlige beslutninger på coronaområdet. Anbefalingerne vil også kunne bruges på andre nødsituationer, der kan opstå ved sundhedskriser, terror eller krig”, siger Jonas Christoffersen.

Du kan læse mere om rapporten og downloade den her:

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.