nyheder : oktober 2021

nye regler om retsafgift

Nye retsafgifter den 1. oktober

Den 1. oktober 2021 trådte de nye regler om retsafgift i kraft. Ændringerne har til formål at forenkle reglerne, der sidst er blevet ændret i 1969.

De nye regler indebærer bl.a., at retsafgiften for sagsanlæg og berammelsesafgiften ikke længere udregnes på baggrund af sagsanlæggets størrelse, men derimod efter faste satser. Ændringerne vil betyde, at adgangen til domstolene bliver billigere, men gennemførelsen af sagerne vil blive dyrere.

Advokat Jonas Christoffersen udtaler:

”Det er nu ganske billigt at anlægge en sag, og de nye regler betyder til gengæld, at man skal betale retsafgift, når man for alvor trækker på domstolenes ressourcer, nemlig hvis sagen skal gennemføres og afgøres af en dommer. Man kan håbe, at det fører til, at flere konflikter bliver løst uden at involvere en dommer, men det vil tiden jo vise,” siger Jonas Christoffersen

Efter de nye satser vil retsafgiften ved sagens anlæg være 750 kr. for sager med en værdi på højest kr. 100.000. Hvis værdien er over kr. 100.000, vil afgiften som udgangspunkt være kr. 1.500.

I sager med en værdi på under kr. 100.000 skal der ikke betales en berammelsesafgift forud for hovedforhandlingen. I sager med en værdi på over kr. 100.000 vil den faste berammelsesafgift skulle betales efter følgende tabel:

Sagens værdiAfgift
100.001-250.000 kr.3.000 kr.
250.001-500.000 kr.8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr.14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr.35.000 kr.
2.000.001-3.000.000 kr.60.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr.85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr.110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr.135.000 kr.
Over 6.000.000 kr.160.000 kr.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,